„Да пазим природата Чиста“

Това бе мотото на състоялата се инициатива в  ЦНСТДБУ, с която екипа заедно с ЦОП – гр. Балчик отбелязаха Световният ден на Околната среда.

По този повод бе изнесена беседа: „Колко е важно да пазим околната среда чиста“. Целта на която бе да възпитаме в децата отговорност към нашата Планета.

Като част от световният фокус, който тази година е върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждане на устойчивост, децата почистиха и облагородиха пространствата в и около Центъра.

„…Защото, за да бъдеш отговорен към околната среда навън, трябва да се научиш на отговорност у дома…“