Основна цел на Центъра е предоставяне на подслон и здравословна среда, близка до семейната; осигуряване на плавен преход към реалния живот, както и изграждане на взаимоотношения с институции, със съседи и с общността в подкрепа на процеса на социална интеграция на децата и младежите.

Потребители на социалната услуга са: деца до 18 годишна възраст, за които до момента на настаняването им в Центъра няма възможност за отглеждане в биологичното им семейство, семейство на близки и роднини, приемно семейство; лица от 18 до 29 години /младежи/, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот. Капацитет на услугата 14 места.

Центърът разполага с осем самостоятелни и три двойни спални помещения, голям и малък хол, трапезария, кухненски бокс, санитарни и складови помещения. Материалната база създава условия за формиране, усъвършенстване и прилагане на умения, нужни на децата и младежите в самостоятелния живот.

Услугата е 24 часова и се обезпечава от екип от специалисти – ръководител, социален работник, психолог-възпитател и детегледачи.