Как да стигнете до нас?

Предоставяните социални услуги в ЦНСТДМБУ са безплатни. Можете да ни посетите на място на адрес, както и да се обадите на посочените номера за контакт.

Достъп до услугите на Център за обществена подкрепа (ЦНСТДМБУ) Балчик:

  • Чрез направление или заповед от Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”, след подаване на писмено заявление;
  • Чрез заявка от други институции и организации, като: Местна комисия за борба с противообществените прояви, Детска педагогическа стая, училища, детски градини и други;
  • Чрез заявка от самозаявили се клиенти, които по собствено желание са пожелали ползването на социалните услуги.

За кого?

Услугите на Центъра са насочени към:

  • деца до 18 годишна възраст, за които до момента на настаняването им в Центъра няма възможност за отглеждане в биологичното им семейство, семейство на близки и роднини, приемно семейство
  • лица от 18 до 29 години /младежи/, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.