ДИЛЕК МУТАФОВА
ПЕДАГОГ

Казвам се Дилек  Мутафова на 37 години от гр. Балчик. Завършила съм Висшето си образование “ в ШУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен през 2012 г. Магистър по „Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика. Професионален бакалавър по „Предучилищна педагогика с английски език“. Имам малък стаж в СОУ „Христо Ботев“ – гр. Балчик като възпитател в начален курс. В ЦНСТ – Балчик съм от месец февруари 2023 г. Извършвам педагогически консултации с децата на ЦНСТ. Отговарям за педагогическата оценка на знанията и уменията на децата на Центъра, в съответствие с тяхната факт възраст. Подпомагам решаването на различни случаи, консултирам колеги от екипа. Подпомагам работата на екипа  с индивидуални и групови занимания, инициирам дейности в подкрепа на образователното развитие на децата.

ГИНКА МОРЯНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Казвам се Гинка Морянова и работя като възпитател в ЦНСТДБУ – гр. Балчик. Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.

СВЕТЛАНА ЗЛАТЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Казвам се Светлана Златева и работя като възпитател в ЦНСТДБУ – гр. Балчик. Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.

 

 

АЙЛЯ ИСМАИЛ
ВЪЗПИТАТЕЛ

Казвам се Айля Исмаил и работя като възпитател в ЦНСТДБУ – гр. Балчик. Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.

ДОНКА ГЕОРГИЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Донка Георгиева работи като възпитател в ЦНСТДБУ – гр. Балчик. Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Казвам се Пламена Димитрова и съм завършила бакалавър „История“, а след това и магистър „История и теория на държавното управление“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Започнах работа в СОНИК СТАРТ през месец юли 2023 г. като социален работник в ЦНСТДБУ- Балчик.

Изключително много обичам децата и работата с тях ми доставя удоволствие и истинско удовлетворение. Най-голямото предизвикателство в работата ми е да успея да създам доверителна връзка между мен и децата. Смятам, че е изключително важно с тях да бъдеш приятел, но и не само – те в твое лице трябва да чувстват сигурността, опората, любовта, подкрепата и одобрението.

В ЦНСТ отговарям за изготвянето на отчетната документация. Осигурявам групова и индивидуална работа както и трудотерапия в подкрепа на децата, съдействам на децата за правилно организиране на свободното им време, и участвам във всички дейности на Центъра с цел предоставяне на качествена социална услуга.