ДИЛЕК МУТАФОВА
ПЕДАГОГ

Казвам се Дилек  Мутафова на 37 години от гр. Балчик. Завършила съм Висшето си образование “ в ШУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен през 2012 г. Магистър по „Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика. Професионален бакалавър по „Предучилищна педагогика с английски език“. Имам малък стаж в СОУ „Христо Ботев“ – гр. Балчик като възпитател в начален курс. В ЦНСТ – Балчик съм от месец февруари 2023 г. Извършвам педагогически консултации с децата на ЦНСТ. Отговарям за педагогическата оценка на знанията и уменията на децата на Центъра, в съответствие с тяхната факт възраст. Подпомагам решаването на различни случаи, консултирам колеги от екипа. Подпомагам работата на екипа  с индивидуални и групови занимания, инициирам дейности в подкрепа на образователното развитие на децата.

ГИНКА МОРЯНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Казвам се Гинка Морянова и работя като възпитател в ЦНСТДБУ – гр. Балчик. Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.

СВЕТЛАНА ЗЛАТЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Казвам се Светлана Златева и работя като възпитател в ЦНСТДБУ – гр. Балчик. Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.

 

 

АЙЛЯ ИСМАИЛ
ВЪЗПИТАТЕЛ

Казвам се Айля Исмаил и работя като възпитател в ЦНСТДБУ – гр. Балчик. Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.

ХРИСТО ХРИСТОВ
ВЪЗПИТАТЕЛ

Казвам се Христо Христов и работя като възпитател в ЦНСТДБУ – гр. Балчик. Отговарям за организацията и качественото провеждане на възпитателни консултации с децата, планирам и провеждам групова и индивидуална работа, оказвам подкрепа за разкриване и насърчаване на специфичните интереси и потребности на децата. Осигурявам разнообразен и богат по съдържание живот на децата, в рамките на установения режим в Центъра, формирам културно поведение, отговорно отношение към ресурсите, имуществото и др. Участвам в работата на мултидисциплинарния екип при изготвянето на оценка на потребностите и индивидуален план за грижи за всяко дете. 

ДОНКА ГЕОРГИЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Донка Георгиева работи като възпитател в ЦНСТДБУ – гр. Балчик. Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.